Användarnamn 
Glömt lösenord?
Lösenord 
Utbildningens innehåll
Nedan översiktlig innehållsförteckning i aktuell version.


Anatomi - Fysiologi
Hjärtats anatomi
Hjärtats ytanatomiska riktmärken
Hjärtats fyra kamrar
Hjärtats blodförsörjning
Klaffar: semilunar- och segelklaffar
Hjärtväggen
Hjärtmuskeln i mikroskopet
Hjärtmuskelns mikroanatomi
Hjärtcellens kontraktila enheter
Hjärtats elekriska egenskaper
Hjärtmuskelcellens anatomi
Retledning- och hjärtmuskelcellen
Retledningssystemet
Impulsspridning
De- och repolarisering

Självrättande tester


EKG:t i detalj
EKG-registrering
EKG-registrering introduktion
Precordialavledningar
Bipolära avledningar
Unipolära avledningar
Koppla EKG

EKG-kurvan
Tolkningsverktyg
Den normala EKG-kurvan; tidsintervall
Impulsspridning och EKG-kurvan
Härtats elektriska axel
Checklista


Självrättande tester


Det patologiska EKG:t
Hypertrofi och Belastning
Förmak
Kammare

Koronar hjärtsjukdom
Inledning
Akut hjärtinfarkt - patofysiologi
Akut koronart syndrom
Hjärtinfarktens lokalisation
Fallgropar vid EKG-tolkning vid ischemi och hjärtinfarkt


Retledningshinder
Inledning
Sinusarrest - Sinoatrialt exitblock
AV-block
Skänkelblock
Ventrikulär preexcitation


Rytmrubbningar
Inledning
Supraventrikulära arytmier
Ventrikulära arytmier


Övrigt
Pacemaker
Akut perikardit
Brugada-syndrom
Epsilonvågor vid arytmogen högerkammardysplasi
Osbournevågor
Elektrolytrubbningar


Självrättande tester

Interaktiv tolkning
I interaktiv tolkning mängdtränar du på att tolka EKG. I vår nya träningsmodul får du möjlighet att träna med nya och förbättrade interaktiva tolkningsverktyg. EKG-registreringar presenteras dessutom i ett nytt större format. Du får tillgång till ett brett urval av nya EKG som presenteras som Patientfall med anamnes, och annan nödvändig relevant information. Patientfallen baseras på autentiska fall, och innehållet är granskat och verifierat av erfarna kardiologer och specialister.

Examination

Copyright © 2008-2024 Bäwer och Nilsson AB