Användarnamn 
Glömt lösenord?
Lösenord 
Avtal

Genom att använda Bäwer och Nilsson ABs webbsidor har du godkänt nedanstående villkor. Om du inte accepterar nedanstående villkor, får du inte använda webbplatsen.

Innehållet på Bäwer och Nilsson ABs webbsidor är upphovsrättsligt skyddat. Rättighet som inte uttryckligen räknas upp nedan är förbehållen Bäwer och Nilsson AB. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av del av eller hela innehållet i någon form utan ett tidigare skriftligt medgivande av Bäwer och Nilsson AB är förbjudet om inte nedanstående villkor iakttas. Bäwer och Nilsson AB tillåter att du besöker Bäwer och Nilsson AB:s webbsidor via din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt eget personliga bruk och inte för spridning om inte detta godkänts skriftligen av Bäwer och Nilsson AB. Tillgång till enskilda dokument på Bäwer och Nilsson AB:s webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument.

Användandet av denna webbplats och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelanden och andra dokument som klassificerats som offentliga kan användas för offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen nämns.

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en tjänst för dig. Innehållet på Bäwer och Nilsson AB:s webbsidor tillhandahålls i befintligt skick och såsom de mottages. Bäwer och Nilsson AB garanterar inte att anslutningen till dess webbsidor är avbrottsfri. Bäwer och Nilsson AB förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbsidorna eller ta bort tillgången till dem.

För att förenkla din åtkomst kan Bäwer och Nilsson AB inkludera länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje man. Vid länkning till en sådan tredje mans webbplats, skall du kontrollera och godkänna de användningsregler som gäller för den webbplatsen innan du börjar använda den. Du förklarar dig härigenom också införstådd med att Bäwer och Nilsson AB inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser och att Bäwer och Nilsson inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser. Vidare betyder inte en länk till en sådan webbplats att Bäwer och Nilsson AB stödjer webbplatsen eller de produkter eller tjänster som utbjuds på webbplatsen.

ekgtolkning.se är ett registrerat varumärke som tillhör Bäwer och Nilsson AB. Bäwer och Nilsson AB:s produktnamn är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Bäwer och Nilsson AB. Andra produkt- eller firmanamn som nämns här kan vara varumärken eller firmanamn som tillhör deras respektive ägare. Din tillgång till denna webbplats innebär inte att Bäwer och Nilsson upplåter en licens eller på annat sätt medger några rättigheter att använda märken som visas på webbplatsen, om du inte först skaffat dig ett skriftligt godkännande från Bäwer och Nilsson eller tredje man som innehar rättigheterna i fråga.

Kunden ansvarar för att lösenord och användarnamn inte används av obehöriga. En (1) användare får ej överlämna sin inloggning till flera. Har man uppgivit att man endast har en (1) användare är det endast denne som får använda tjänsten. Angiven arbetsplats för AT-läkarlicens eller Studentläkarlicens kan också på förekommen anledning att kontrolleras med stickprov och eventuella upptäckta oegentligheter leder till omedelbar avstängning och juridiska påföljder. Det bör här påpekas att något annat förfarande än den här beskrivna är olaglig och kan komma att polisanmälas.

© Bäwer och Nilsson AB 2008. Alla rättigheter förbehållna.


Köpvillkor

Då Bäwer och Nilsson ABs tjänster levereras via Internet, gäller följande: Bäwer och Nilsson AB ansvarar inte utan särskilt åtagande för programvara, datorer eller annan utrustning för Kundens mottagande av tjänsten. Bäwer och Nilsson AB ansvarar inte för Internets eller annan överförings prestanda eller funktionalitet

Kunden skall förutom avtalat pris, betala eventuellt utgående skatter och andra lagstadgade avgifter.

Kunden betalar avtalat pris och eventuella tillägg mot faktura inom 15 dagar från fakturadatum.

Om betalning inte görs i rätt tid har Bäwer och Nilsson AB rätt till dröjsmålsränta enligt lag.

Bäwer och Nilsson AB förbinder sig att iaktta sekretess vad gäller kundens företagshemligheter och inre angelägenheter samt kursdeltagarnas personliga förhållanden.

Samtliga immaterialrättsliga rättigheter som omfattas av avtalet tillhör Bäwer och Nilsson AB om inte annat särskilt skriftligen avtalats mellan parterna.

Kunden ansvarar för att lösenord och användarnamn inte används av obehöriga. En (1) användare får ej överlämna sin inloggning till flera. Har man uppgivit att man endast har en (1) användare är det endast denne som får använda tjänsten. Angiven arbetsplats för AT-läkarlicens eller Studentläkarlicens kan också på förekommen anledning att kontrolleras med stickprov och eventuella upptäckta oegentligheter leder till omedelbar avstängning och juridiska påföljder. Något annat förfarande än den här beskrivna är olagligt och kan komma att polisanmälas.

Utbildningskostnaden kan inte återbetalas efter det att köpet är genomfört.
Copyright © 2008-2024 Bäwer och Nilsson AB