Användarnamn 
Glömt lösenord?
Lösenord 
Prova ekgtolkning.se
Här har du möjlighet att testa din förmåga att tolka EKG.

När du provar EKG-tolkning, får du ett detaljerat examinationsresultat, skickat till den e-postadress du anger vid inloggningen till Prova EKG-tolkning. Observera att ditt examinationsresultat sparas inte, det är bara du som kan se ditt resultatet i din e-post.

Prova EKG-tolkning består av 30 slumpvis utvalda Teorifrågor och en enkel slumpning av tre Patientfall. Patientfallen har den lägsta svårighetsgraden bas och slumpas ur alla EKG-typer:

 • Hypertrofi & belastning
 • Koronar hjärtsjukdom (ischemi)
 • Retledningshinder
 • Rytmrubbningar
 • Övriga tillstånd

Viktig information angående webb-läsare och surfplattor!
Vissa webb-läsare kan ge väsentligt nedsatt funktionalitet när du Provar EKG-tolkning. Du måste använda någon av webb-läsarna Firefox eller Internet Explorer för att få 100-procentig funktionalitet.
Om du inte har Firefox eller Internet Explorer, rekommenderar vi att du laddar ner och installerar någon av dem innan du Provar EKG-tolkning. Har du ett annat operativsystem än Windows? Välj Firefox.
 
OBS! Prova EKG-tolkning kan inte användas i Mobiltelefon, på iPad eller andra surfplattor, läs mer om det på FAQ




Installera Firefox.


Installera Internet Explorer.

Viktig information om Prova EKG-tolkning.

 • För att bli godkänd på Teoridelen måste du uppnå minst 75% av maximalt antal poäng. Vid varje examinationstillfälle varierar maximalt antal poäng, eftersom teorifrågorna slumpas ur en frågepool.
 • Felaktigt svar på en teorifråga ger normalt 0 poäng, men om en teorifråga har flera korrekta svarsalternativ får du minuspoäng för felaktiga svar. Du kan dock aldrig få mindre än 0 poäng på varje enskild teorifråga.
 • När du tolkar Patientfallens EKG, ska du välja det eller de diagnosalternativ som är mest rimligt, satt i sitt sammanhang mot bakgrund av den kliniska sjukdomshistorien.
 • Avgörande diagnoser! Ett Patientfall kan ha ett eller flera avgörande diagnosalternativ som anses vara så viktiga att kunna identifiera på EKG-registreringen, att du måste kunna göra det, för att bli godkänd.
 • Varje felaktigt angiven diagnos i ett Patientfall, ger ett minuspoäng. Du kan dock aldrig få mindre än 0 poäng i ett Patientfall.
 • Ett Patientfall kan ha diagnoser som inte är poänggivande, även om de EKG-mässigt är korrekta i sina enskilda detaljer för det EKG som hör till Patientfallet. Väljer du en sådan diagnos ger det 0 poäng, alltså inget poängavdrag.

Se filmen, om hur du använder tolkningsverktygen, passaren och linjalen, innan du provar EKG-tolkning.

Prova EKG-tolkning

Copyright © 2008-2024 Bäwer och Nilsson AB