Användarnamn 
Glömt lösenord?
Lösenord 
Prova ekgtolkning.se
Här har du möjlighet att testa din förmåga att tolka EKG.

Om du genomför Prova EKG-tolkning, oavsett godkänt eller icke godkänt resultat, får du ett detaljerat examinationsresultat, skickat till den e-postadress du anger vid inloggningen till Prova EKG-tolkning.
Observera att ditt examinationsresultat sparas inte, det är bara du som kan se ditt resultatet i din e-post.

Prova EKG-tolkning består av 30 slumpvis utvalda Teorifrågor och en enkel slumpning av tre Patientfall ur en pool på fem. Samtliga Patientfall har den lägsta svårighetsgraden bas och slumpas ur alla EKG-typer:

 • Hypertrofi & belastning
 • Koronar hjärtsjukdom (ischemi)
 • Retledningshinder
 • Rytmrubbningar
 • Övriga tillstånd

Viktig information angående webb-läsare och surfplattor!
Vissa webb-läsare kan ge väsentligt nedsatt funktionalitet när du Provar EKG-tolkning. Du måste använda någon av webb-läsarna Firefox eller Internet Explorer för att få 100-procentig funktionalitet.
Om du inte har Firefox eller Internet Explorer, rekommenderar vi att du laddar ner och installerar någon av dem innan du Provar EKG-tolkning. Har du ett annat operativsystem än Windows? Välj Firefox.
 
OBS! Prova EKG-tolkning kan inte användas i Mobiltelefon, på iPad eller andra surfplattor, läs mer om det på FAQ
Installera Firefox.


Installera Internet Explorer.

Viktig information om Prova EKG-tolkning.

 • För att bli godkänd på Teoridelen måste du uppnå minst 75% av maximalt antal poäng. Vid varje examinationstillfälle varierar maximalt antal poäng, eftersom teorifrågorna slumpas ur en frågepool.
 • Felaktigt svar på en teorifråga ger normalt 0 poäng, men om en teorifråga har flera korrekta svarsalternativ får du minuspoäng för felaktiga svar. Du kan dock aldrig få mindre än 0 poäng på varje enskild teorifråga.
 • När du tolkar Patientfallens EKG, ska du välja det eller de diagnosalternativ som är mest rimligt, satt i sitt sammanhang mot bakgrund av den kliniska sjukdomshistorien.
 • Avgörande diagnoser! Ett Patientfall kan ha ett eller flera avgörande diagnosalternativ som anses vara så viktiga att kunna identifiera på EKG-registreringen, att du måste kunna göra det, för att bli godkänd.
 • Varje felaktigt angiven diagnos i ett Patientfall, ger ett minuspoäng. Du kan dock aldrig få mindre än 0 poäng i ett Patientfall.
 • Ett Patientfall kan ha diagnoser som inte är poänggivande, även om de EKG-mässigt är korrekta i sina enskilda detaljer för det EKG som hör till Patientfallet. Väljer du en sådan diagnos ger det 0 poäng, alltså inget poängavdrag.

Se filmen, om hur du använder tolkningsverktygen, passaren och linjalen, innan du provar EKG-tolkning.

Prova EKG-tolkning

Copyright © 2008-2018 Bäwer och Nilsson AB