Användarnamn 
Glömt lösenord?
Lösenord 
Om utbildningen
Innehållet på ekgtolkning.se är av fackmannamässig karaktär. Den riktar sig i första hand till svenska läkare och sjukvårdspersonal och är anpassad till svenska förhållanden.

Innehållet på ekgtolkning.se är av generell karaktär och skall inte ersätta rådgivning, bedömning eller behandling av läkare. Läkare skall själv värdera informationen på ekgtolkning.se och vid behov verifiera innehållet med andra källor innan det används som vägledning vid medicinsk rådgivning eller behandling

Samtliga texter på ekgtolkning.se är skrivna av läkare men skall inte uppfattas som konsensusdokument. Uppdatering sker kontinuerligt men då den medicinska vetenskapen utvecklas ständigt kan det inte garanteras att informationen vid varje tillfälle uppfyller ovan nämnda krav. Det kan inte heller garanteras att informationen är fri från skrivfel eller textbortfall.

Distribution och huvudmannens kostnader kan finansieras via annonsintäkter och sponsorer. Annonsörer eller sponsorer har emellertid inget inflytande över och kan inte påverka innehållet i utbildningen.

Bäwer och Nilsson AB som är huvudman för utbildningsprodukten ekgtolkning.se, författare, och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för behandling m m i enlighet med innehållet eller ansvar gentemot tredje man för skada som uppstår som en följd av behandling m m i enlighet med innehållet i utbildningen.

Bäwer och Nilsson AB förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till ekgtolkning.se.

Allt material på ekgtolkning.se skyddas av upphovsrättslagen.

Rättighet som inte uttryckligen räknas upp nedan är förbehållen Bäwer och Nilsson AB. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av del av eller hela innehållet i någon form utan ett tidigare skriftligt medgivande av Bäwer och Nilsson AB är förbjudet om inte nedanstående villkor iakttas. Bäwer och Nilsson AB tillåter att du besöker Bäwer och Nilsson AB:s webbsidor via din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt eget personliga bruk och inte för spridning om inte detta godkänts skriftligen av Bäwer och Nilsson AB. Tillgång till enskilda dokument på Bäwer och Nilsson AB:s webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument.

Användandet av denna webbplats och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelanden och andra dokument som klassificerats som offentliga kan användas för offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen nämns.

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en tjänst för dig. Innehållet på Bäwer och Nilsson AB:s webbsidor tillhandahålls i befintligt skick och såsom de mottages. Bäwer och Nilsson AB garanterar inte att anslutningen till dess webbsidor är avbrottsfri. Bäwer och Nilsson AB förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbsidorna eller ta bort tillgången till dem.

För att förenkla din åtkomst kan Bäwer och Nilsson AB inkludera länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje man. Vid länkning till en sådan tredje mans webbplats, skall du kontrollera och godkänna de användningsregler som gäller för den webbplatsen innan du börjar använda den. Du förklarar dig härigenom också införstådd med att Bäwer och Nilsson AB inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser och att Bäwer och Nilsson inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser. Vidare betyder inte en länk till en sådan webbplats att Bäwer och Nilsson AB stödjer webbplatsen eller de produkter eller tjänster som utbjuds på webbplatsen.

Bäwer och Nilsson AB
Copyright © 2008-2024 Bäwer och Nilsson AB