Användarnamn 
Glömt lösenord?
Lösenord 

Säkra kompetensen i EKG-tolkning!

Träna ekgtolkning. Fördjupa dig, och din förmåga att tolka EKG.
Alla EKG presenteras med anamnes och annan nödvändig information i tolkningsprocessen.

Patientfallen är Autentiska, granskade och verifierade av framträdande Svenska Kardiologer. Alla Patientfall har en Expertkommentar, om tolkningen av EKG-registreringen och diagnoserna, som stöd för dig i inlärningsprocessen.


Är du Verksamhetsansvarig eller Utbildningsansvarig?
Läs i korthet om vad vi kan erbjuda, på sidan Beställ eller Kontakta oss direkt.


SOSFS Intyg till ST-läkare med godkänd Examination på ekgtolkning.se.
Internmedicin, Kardiologi, Akutsjukvård, Geriatrik och Allmänmedicin
Med godkänt resultat i Examinationen på ekgtolkning.se, erhåller ST-läkare Socialstyrelsens Intyg över godkända lärande-moment i enlighet med målbeskrivningen avseende kurs.

Examinations-processen.
Vid varje avslutad Examination med ej godkänt resultat sparas tips och studieråd till dig, så att du kan förbättra dina kunskaper. Tips och studieråd hittar du på Min sida under fliken Studieråd. Hos oss finns inga begränsningar.
Examinera dig hur många gånger som helst, tills du verkligen kan.

"Se på Examinationen som ett av de viktigaste inlärningsmomenten i hela utbildningen."


Prova ekgtolkning.se - helt utan kostnad.
Du får prova en anpassad version av vår Examination med teorifrågor och 3 Patientfall.
Ditt resultat skickas till den e-post-adress du anger, när du provar ekgtolkning.se.
Prova ekgtolkning.se

"Prova ekgtolkning.se är en enkel version av vår Examinationsmodul".
Läkartidningen och ekgtolkning.se
har ett utbildningssamarbete
med syfte att stärka kompetensen
för läkare i hjärtdiagnostik och
EKG-tolkning.
Ipuls / Lipus har granskat och godkänt ekgtolkning.se sedan 2008.
Fullständig kursbeskrivning av nuvarande version finns på LIPUS.

Socialstyrelsen
ST-läkare med godkänt resultat i Examinationen på ekgtolkning.se, erhåller Socialstyrelsens Intyg över godkända lärande-moment i enlighet med målbeskrivningen avseende kurs.

Sophiahemmet Högskola
För sjuksköterskor erbjuder Bäwer och Nilsson två utbildningar i samverkan med Sophiahemmet Högskola.
Läs mer på sidan "Beställ".


Läs boken on-line
Copyright © 2008-2017 Bäwer och Nilsson AB